COVID-19 – Reguli valabile în starea de alertă

COVID-19 – Reguli valabile în starea de alertă

Începând cu data de 15 mai 2020, Guvernul României a hotărât ridicarea stării de urgenţă la nivelul întregii ţări şi înlocuirea acesteia, pe 18 mai 2020, cu starea de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020. Aceasta este valabilă pentru 30 de zile, poate fi prelungită cu maximum 30 de zile şi conţine inclusiv prevederi de relaxare a restricţiilor, cum ar fi redeschiderea anumitor afaceri precum saloanele de cosmetică şi frizeriile sau cabinetele stomatologice.

În continuare a fost menţinută o serie de reguli şi restricţii pentru cetăţeni şi instituţii, iar nerespectarea acestora poate fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 500 şi 15.000 de lei. Iată câteva dintre acestea, dar şi explicaţiile suplimentare oferite de autorităţi:

1. Purtarea măştii este obligatorie în spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în spaţiile închise.

Persoanele care nu respectă în starea de alertă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate contravențional în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicată în Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) raportat la art.65 lit.h, respectiv “nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții“ şi se sancționează cu amendă între 500 și 2500 de lei.

2. Cetăţenii nu mai au nevoie în starea de alertă de declaraţia pe propria răspundere pentru deplasări în zona metropolitană, însă aceasta rămâne obligatorie pentru cele în afara acesteia.

Sunt considerate ca parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri față de principalul oraș (conform art.11 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi). Totodată, se va considera zonă metropolitană Municipiul București și întreg teritoriul județului Ilfov. Deplasările în afara localităţii/ zonei metropolitane sunt permise în situaţiile următoare:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;

g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

i) deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz;

j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;

k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, care nu pot fi achiziționate din localitatea de domiciliu/reședință.

3. Persoanele de peste 65 de ani pot ieşi din casă în orice moment al zilei.

Rămâne însă valabilă recomandarea de a limita pe cât de mult posibil deplasările și de a evita locurile aglomerate mai ales pentru persoanele din categoriile vulnerabile, cu scopul de a reduce riscul infectării cu noul coronavirus.

4. Sunt menţinute interdicţiile de organizare și desfășurare de activităţi în grupuri mari, atât în spaţiile închise, cât şi deschise.

În această categorie intră mitingurile, demonstraţiile, procesiunile, concertele sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum și întrunirile de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.

Totuşi, există câteva menţiuni referitoare la anumite tipuri de evenimente familiale. Dacă acestea implică o slujbă religioasă în interiorul bisericii (ex: nuntă, botez, înmormântare), numărul maxim de persoane care pot participa este de 16 (punctul 5 (2), lit. a din anexa “Măsuri de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă”, atașată Hotărârii nr. 24 a CNSSU).

Pentru participarea la slujbă în curtea bisericii, numărul participanților NU este limitat, însă se vor respecta măsurile de prevenire și protecție stabilite.

Pentru evenimentele familiale private (ex: aniversări, petreceri, reuniuni de pomenire etc.) desfășurate în spații închise, va fi avut în vedere același număr de persoane (maximum 16 persoane) cu respectarea normelor de igienă și pe cât de mult posibil respectarea distanțării fizice.

Mai multe explicaţii referitoare la regulile şi restricţiile valabile pe toată perioada stării de alertă găsiţi aici.

Lista completă a măsurilor impuse de autorităţi pe durata stării de alertă o puteţi găsi în documentul ataşat la acest link.

Până la data de 27 mai 2020, pe teritoriul României au fost înregistrate 18.594 de cazuri confirmate cu COVID-19, 12.162 de persoane vindecate şi 1.223 de decese provocate de noul coronavirus.

Ştiri , , , , , , , , , , , , , , , , ,